POVINNOSTI ŘIDIČE PŘI PŘÍJEZDU DO AREÁLU

· Při příjezdu do areálu zůstat ve vozidle a počkat na pokyn zaměstnance k otevření nákladového prostoru

· Při vystoupení z vozidla si nasadit ochrannou roušku

· Zdržovat se mimo vozidlo pouze na dobu nezbytně nutnou, tzn. pouze pro potřeby otevření a zavření nákladového prostoru a převzetí dokladů