Provoz společností Sika CZ, KVK a KVK Parabit

Provoz společností Sika CZ, KVK a KVK Parabit

Vážení obchodní partneři,

Rádi bychom vás informovali, že všechny naše společnosti, SIKA CZ, KVK a KVK Parabit jsou v tuto chvíli schopny dostát svým závazkům vůči Vám, našim zákazníkům. V současnosti disponujeme dostatkem surovin pro výrobu našich materiálů a zatím nemáme signály o jakýchkoliv výpadcích. Jedinou aktuální komplikací je očekávané zpoždění dodávek zboží vzhledem ke znovu zavedeným kontrolám na evropských hranicích. V těchto případech Vás prosíme o trpělivost, o konkrétních případech se budeme snažit Vás vždy co nejdříve informovat.

Stejně jako naše korporace SIKA AG bereme riziko velmi vážně a děláme maximum pro jeho eliminaci a to nejen v České republice, ale všude na světě. Zdraví našich zaměstnanců a Vás našich obchodních partnerů je na prvním místě.

Omezujeme pohyb našich zaměstnanců pouze na ty nejnutnější případy a snažíme se minimalizovat osobní komunikaci. Většinu komunikace vedeme po telefonu, nebo elektronicky, a to jak směrem k Vám, tak i vnitrofiremně.

I přes tato výše uvedená opatření v tuto chvíli nijak neomezujeme výrobu ani dodávky zboží a jsme připraveni zabezpečit materiály ve Vašich skladech i výrobních závodech. Všichni naši zaměstnanci jsou připraveni Vám poskytnout součinnost a potřebné informace o dodávkách, navrhnout správná technická řešení, servis a jakékoliv konzultace. V nutných případech jsme také schopni poskytnout poradenství přímo na stavbách za předpokladu oboustranné ochrany zdraví.

Všem přejeme pevné zdraví i v období globální epidemie a věříme, že společným odpovědným jednáním přispějeme k úspěšnému překonání této složité situace.


S pozdravem

 Vedení společností SIKA CZ, KVK, KVK Parabit