MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 20. 07. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

SIKA CZ, S.R.O.

Bystrcká 1132/36, CZ – 624 00 Brno-Komín, IČ: 49437151, DIČ: CZ49437151

tel.: +420 546 422 464, sika@cz.sika.com; www.sika.cz

 

Brno, 21. července 2020

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 20. 07. 2020

Dne 20. 07. 2020 v odpoledních hodinách došlo na nákladní lanové dráze společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. k mimořádné události. Její provoz je monitorován a ihned po zjištění události byl zastaven a přijata veškerá bezpečnostní opatření.

V úseku mezi podporami 4-22 došlo k pádu 20 prázdných nákladních vozíků jedoucích na trase z výrobního závodu v Kunčicích nad Labem do lomu Černý důl. Pád vozíků nastal mimo komunikace a budovy do prostoru ochranného pásma na polích nebo do přilehlého porostu. Nedošlo tak k ohrožení osob a majetku. Trať dráhy je monitorována elektronickými zabezpečovacími prostředky, které mimořádnou událost zaznamenaly a provoz byl následně zastaven.

Spadlé vozy jsou v místech podpěr:

P3; P4; P6; P9; P21; P22; napínací stanice 10A; 15A

U podpěr P4 a P15 zůstaly vozy vyvěšeny na laně a neschopny dalšího pohybu. Do prostoru pod vozy byl zamezen vstup výstražnou páskou a prostor označen cedulkou s bezpečnostními informacemi.

Situace na místě je pod kontrolou odpovědných pracovníků společnosti a přesné příčiny této mimořádné události jsou předmětem interního šetření.

V souladu s interními bezpečnostními pokyny byla přijata mimořádná bezpečností opatření, informováni majitelé dotčených pozemků a splněna ohlašovací povinnost OBÚ pro území krajů Královehradeckého a Pardubického.

V následujících dnech budou všechny vozíky z míst vyvěšení nebo pádu odstraněny a převezeny k posouzení technického stavu. Před dalším uvedením lanové dráhy do zkušebního provozu dojde ke komplexnímu posouzení technického stavu a provedení potřebných oprav. Výrobní závod Kunčicích má dostatečné zásoby kameniva po plánovanou dobu odstávky lanové dráhy a nejsou ohroženy dodávky k zákazníkům.

Jménem vedení společnosti.

Ing. Andrej Šišolák

Jednatel Sika CZ, s.r.o.