Hospital Kuks

V priebehu náročných opráv bol kladený dôraz na využitie materiálov iba tej najvyššej kvality, tak aby aj naši potomkovia za dlhé stáročia mali možnosť obdivovať krásy tejto pamätihodnosti svetového významu.
Pre spoločnosť Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. je veľkou cťou, že mohla prispieť k obnove Hospital Kuks čo by dodávateľ kompletných omietkových sytému.


Spoločnosť Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. sa na rekonštrukciu podieľa dodávkami materiálov určených na rekonstukce historických pamiatok http://www.kvk.cz/systemova-reseni/renovace-historickych-objektu/