Kláštor Broumov

Benediktínsky kláštor je jednou z najvýznačnejších barokových pamiatok Královéhradeckého kraja a tiež dominantou mesta Broumova. História kláštora siaha do začiatku 13. storočia. Najväčší rozkvet zaznamenal kláštor po roku 1620 v období tzv. Katolíckej reformácie, kedy bol kláštor prestavaný do barokového štýlu. Dnešná podoba broumovského kláštora vo vrcholne barokovom štýle je dielom K. I. Dientzenhofera. V rámci prehliadky okrem iného návštevou unikátnej kláštorné knižnicu so 17 000 zväzkami kníh, kostol sv. Vojtecha s bohatou výzdobou a kláštorné refektár, kde je vystavená vzácna kópia tzv. Turínskeho plátna. V rozsiahlych pivniciach broumovského kláštora je uložené celkom 34 múmií pochádzajúcich z krypty farského kostola sv. Prokopa vo Vamberku. Súčasťou kláštora je aj kláštorná záhrada.

 

V rokoch 2014 - 2015 sa uskutočnila rozsiahla revitalizácia broumovského kláštora za cca 250 mil. Sk, opravy sa týkali približne jednej pätiny objektu kláštora a tiež kláštorné záhrady vrátane budov, ktoré sa v nej nachádzajú.