Rekonstrukce Valtického zámku

Vytvorenie Národného Centra Divadlá a Tanca.


V areáli Valtického zámku vzniká práve prebiehajúcej rekonštrukciou troch jeho objektov zaujímavý projekt Národného centra divadla a tanca. Národné centrum bude po vykonanej oprave poskytovať zázemie divadelným a tanečným súborom, ale aj bádateľom, ktoré zaujímajú dejiny týchto umení. Projekt zastrešila rad kultúrnych inštitúcií vrátane Národného divadla, investorom je Národná pamiatkový ústav, finančný objem stavebnej časti je 107,2 mil. € bez DPH, celkový rozpočet s výrazným podielom dotácie z európskych fondov je vo výške 254,5 mil. Sk.

Cieľom projektu je záchrana najviac schátraných objektov národnej kultúrnej pamiatky Štátneho zámku Valtice, ktorý ako súčasť Lednicko-valtického areálu bol v r. 1997 zapísaný na svetový Zoznam kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. NCDT tak bude tvorené práve opravovanými objekty spustošeného barokového divadla, zimné jazdiarne a záhradného domčeka.

Spoločnosť Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. sa na rekonštrukciu podieľa dodávkami vápenných jadrových a prírodne prefarbených jednovrstvových i štukových omietok a vápenných farieb na všetky fasádne a interiérové ​​plochy. Viac o našich materiálov určených na rekonstukce historických pamiatok http://www.kvk.cz/systemova-reseni/renovace-historickych-objektu/

 

Výběr omítkových a nátěrových materiálů, vč. výběr odstínů, podléhá přísnému dohledu pracovníků NPÚ, technického dozoru a generálního dodavatele stavby.

Zhruba jedno-roční rekonstrukci zahájila ve Valticích na Břeclavsku 9.5.2014 stavební společnost PSJ, a.s. Jihlava. Ukončení oprav všech objektů je tak uvažováno v měsíci 04-05 2015.

V původní historické budově divadla vznikne divadelní sál pro 240 osob, včetně obnoveného technologického zázemí pro účinkující. Z budovy původního divadla, které nechal k Valtickému zámku v roce 1790 přistavit kníže Alois I. Josef, zbyly jen obvodové zdi. Na budově se podepsala především komunistická správa zámku, definitivní konec přišel v polovině 60. let, kdy na zámku sídlilo zemědělské družstvo, a v prostorách divadla vznikla traktorová opravna. Divadlu bude navrácena původní podoba exteriéru i interiéru dle dochovaných archivních materiálů. Navrhovaná technologie má umožnit jak historická představení s potřebnými efekty, tak i představení soudobá s  nejmodernějšími požadavky. Projekt vyhotovila projekční společnost Hulec & Špička Architekti, Praha.

Funkci velkého sálu s kapacitou až 600 osob zaujme zámecká jízdárna, na kterou bude navazovat technické a provozní zázemí a e-badatelna v přilehlém zahradním domku. Projekt vyhotovila projekční společnost Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

Tyto historické budovy poskytnou zázemí pro divadelní a taneční představeni a zázemí pro studium. V obnovených prostorách se budou pravidelně organizovat tvůrčí setkání, workshopy, tematické výstavy a umělecká vystoupení ansámblů zaměřených na divadlo a tanec.

 Realizací NCDT dojde k vybudování infrastruktury v podobě celostátně působícího centra poskytujícího moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou v oblasti soudobého divadla a tance. Projekt nabídne technologické zázemí pro přípravu a prezentaci soudobých divadelních a tanečních inscenací, či soudobě pojatých historických inscenací směrem k široké veřejnosti. NCDT rovněž umožní konzultační podporu a široké portfolio edukačních aktivit pro jednotlivce či soubory s unikátním studijně badatelským zázemím.

Ing. Milan Frenec