Pevnost Terezín

Měli jsme tu čest podílet se na revitalizaci pevnosti i památníku.

Hlavní pevnost má tvar osmiúhelníku, protáhlého ve směrech od severu k jihu, ze všech nároží vybíhají Pětiboký bastiony. Celková délka pevnostního valu, silného přibližně 30 m, činí 3770 metrů.

Byl zde použit KVK Renovační systém.


Realizace probíhala 09.2011.