Kostel Březí

Kostel Březí

Kostel pochází pravděpodobně ze 13. století. Z roku 1358 pak pochází zmínka o obci s kostelem a farou. Na rozdíl od fary kostel nebyl zbořen v době husitských válek, byl však těžce poškozen v době třicetileté války a následovala barokní přestavba původně gotického kostela.

Jedná se o jednolodní stavbu se čtvercovým presbytářem, který je klenut křížovou klenbou. Uvnitř je kostel rokokový oltář pocházející z roku 1777


Použitý materiál: 0260 Renovační vápenná omítka


Realizace probíhala 05.2012.