Havlíčkovy sady Praha

Revitalizácia hradieb

Na pozemkoch parku sa pôvodne nachádzali vinice, založené na tunajších slnečných stráňach Karlom IV. v druhej polovici 14. storočia. V priebehu nasledujúcich storočí tu vznikli hospodárskej usadlosti Horné a Dolné Landhauska.

Na opravu bol použitý materiál: 0230 Sanačná omietka podkladová, 0250 Renovačný jednovrstvová omietka, 0260 Renovačné vápenná omietka, 0261 Renovačné vápenná murovacia a škárovacia malta

Realizácia hradieb prebiehala v priebehu rokov 2012/2013