Projekt: Kuks-Granátové jablko

Projekt: Kuks-Granátové jablko


Stav častí areálu, ktoré Národný pamiatkový ústav včlenil do projektu Kuks - Granátové jablko, bol vtedy naozaj neuspokojivý, až znepokojujúce. Väčšinu z nich vzhľadom na kritický stav nešlo dôstojne využívať ku svojmu účelu a ani výzor exteriérov nebudilo v rade ohľadov dobrý dojem.

Hlavné stavebné práce prebiehali v rokoch 2013 až 2015 s tým, že v roku 2014 bola budova Hospital aj jej blízke okolie verejnosti úplne uzavreté.

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 28. marca 2015 a Hospital vstúpil do svojej premiérovej sezóny s ohromným záujmom trinástich set návštevníkov za tento deň.


Použitý materiál: 0260 Renovační vápenná omítka , 0265 Tradiční vápenná omítka, 0261 Renovační vápenná zdicí a spárovací malta, 0266 Strojní vápenná omítka  , 0270 Vápenný štuk a speciální směsi upravené k původním recepturám stavby.

Realizace probíhala v průběhu roku 2013.