Opevnění Hradčan-Bastion X-XI

Opevnění Prahy bylo budováno nejprve samostatně kolem jednotlivých hradišť, obou hradů a pražských míst.

Bylo tvořeno pětiúhelnými baštami - bastiony a mezi nimi rovnými úseky hradby - Kurtin.

Prahu tak obklopovala mohutná fortifikace s čtyřiceti bastiony. Každý z nich měl svůj název a číslo. Název se povětšinou odvozoval od blízko stojících sakrálních objektů, číslování probíhalo postupně od Újezda (I.) až k Letné a zhruba dnešnímu úřadu vlády (XX.). Novoměstské bašty měli čísla XXI.


Použitý materiál: 0260 Renovační vápenná omítka, 0261 Renovační vápenná zdicí a spárovací malta

Realizace probíhala v roce 2013.