Modernizace a rekonstrukce tepelného zdroje

V provozovně Kunčice nad Labem byla dnem 3. 7. 2017 zahájena realizační fáze projektu „Modernizace a rekonstrukce tepelného zdroje včetně souvisejících rozvodů plynu a tepla ve společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., provoz Kunčice nad Labem". Hlavním přínosem projektu je snížení nákladů na spotřebovávané energie v rámci vytápění objektů areálu a přípravy teplé užitkové vody. Zároveň dojde ke snížení zátěže na životní prostředí. Na tento projekt je poskytovaná finanční podpora z fondu EU.