Tisková zpráva - SIKA přebírá společnost KVK Holding a. s.

 

Sika® podepsala dohodu o převzetí společnosti KVK Holding a.s.

Sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Sika má zastoupení v 98 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 190 výrobních závodech. Více než 17 000 zaměstnanců generovalo v roce 2016 roční tržby ve výši 5,75 miliardy švýcarských franků.

KVK Holding zahrnuje portfolio produktů, jako jsou asfaltové hydroizolační pásy pro spodní stavbu a střechy, široký sortiment suchých maltových směsí a výrobu expandovaného polystyrenu. KVK Holding a.s. provozuje šest výrobních závodů - tři pro výrobu malt, dva pro asfaltové pásy a jeden pro pěnový polystyren, mimo to těží ve dvou vápencových lomech. S těmito strategicky umístěnými závody posílí obě společnosti, jak Sika, tak i KVK Holding, svoji výrobní kapacitu a zlepší geografické pokrytí na rostoucím českém trhu. Společnost KVK Holding a.s. vykázala v roce 2016 obrat 1,1 mld. Kč.

Portfolio výrobků KVK Holding doplní portfolio výrobků Sika a umožní společně nabídnout zákazníkům komplexní řešení pro stavbu. Nadto silné vztahy KVK Holding s hlavními distribučními partnery na stavebním trhu umožní společnosti Sika výrazně zlepšit svoji pozici v těchto prodejních kanálech.

Transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

Martin Kováč, předseda představenstva KVK Holding: “Sika je lídrem na trhu stavební chemie a silným strategickým partnerem s mezinárodním know-how a zkušenostmi ve výrobě a prodeji stavebních materiálů. Převzetí umožní závodům a lidem v KVK Holding realizovat dlouhodobou vizi společnosti a posílí produktové portfolio společností a jejich postavení na českém a slovenském trhu.” 

TISKOVÁ ZPRÁVA.pdf