Zmena sídla spoločnosti KVK Slovakia, s.r.o.

S platnosťou od 1. 2. 2018 je oficiálne sídlo spoločnosti KVK Slovakia, s.r.o. následovné:

KVK Slovakia, s.r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava

Uskutočnené zmeny nemajú žiadny vplyv na  právny vzťah so spoločnosťou, pričom

Spoločnost pokračuje vo výkone podnikateľskej činnosti bez zmien.