Lom Horní Lánov

V lomu v Horním Lánově je těžen vápnitý dolomit, který je přímo drcen na kamenivo o různé zrnitosti. Část produkce je převážena do Mlýnice Vrchlabí a dále zpracovávána na velmi jemně mleté vápnité dolomity.

 

Kontakty na provoz:

Expedice:

  • Tel.: +420 499 455 462

Vedoucí provozu:

Jakub Kvapil

  • Tel.: +420 737 202 171
  • email:  kvapil@kvk.cz

 

Expediční doba

  • 6:00 - 14:00 hod. pondělí až pátek (poslední auto k nakládce vpuštěno ve 13:45 hod.)              

 

Veškeré požadavky pro nakládku mimo výše uvedené expediční doby nebudou bez předchozí domluvy akceptovány.

 

Dopravní trasa na provoz

Ze silnice I.třídy Vrchlabí – Trutnov odbočit v obci Prostřední Lánov na Horní Lánov směrem Dolní Dvůr a po 1,5 km odbočka vpravo s označením „KVK lom Lánov“.