Speciální malty

Kód produktu: 0930

KVK UNI malta
  • určena pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z běžných zdicích materiálů (plných i lehčených cihel, cihelných bloků, tvárnic, apod.), kde je požadovaná pevnost v tlaku min. 2,5 MPa
  • vhodná pro realizaci dvouvrstvých omítek o tloušťce 10–25 mm
Detail produktu
Zrnitost Dětmarovice 0 - 3,15 mm
Kunčice nad Labem, Košťany 0 - 2,5 mm
Spotřeba při vrstvě 1 mm 1.6 kg / m²
Pevnost v tlaku min. 2,5 MPa
Spotřeba záměsové vody 40kg / 6,5 l / bal.
25kg / 4 l / bal.

Kód produktu: 0951

KVK Lícová malta - šedá
  • určena pro běžné zdění a spárování lícových cihel
Detail produktu
Zrnitost 0 - 1 mm
Spotřeba při vrstvě 1 mm 3.1 kg / m²
Pevnost v tlaku min. 5 MPa
Spotřeba záměsové vody 4 l / bal.