Zdicí malty

Kód produktu: 0910

KVK Zdicí malta 5 MPa
 • určena pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z běžných zdicích materiálů (plných i lehčených cihel, cihelných bloků, tvárnic, apod.), kde je požadovaná pevnost v tlaku min. 5 MPa
Detail produktu
Zrnitost Dětmarovice 0 - 3,15 mm
Kunčice nad Labem, Košťany 0 - 2,5 mm
Spotřeba při vrstvě 1 mm 1.65 kg / m²
Pevnost v tlaku min. 5 MPa
Spotřeba záměsové vody 40kg / 6 l / bal.
25kg / 3,8 l / bal.

Kód produktu: 0900

KVK Zdicí malta 2,5 MPa
 • určena pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z běžných zdicích materiálů (plných i lehčených cihel, cihelných bloků, tvárnic, apod.), kde je požadovaná pevnost v tlaku min. 2,5 MPa
Detail produktu
Zrnitost Kunčice nad Labem, Košťany 0 - 2,5 mm
Dětmarovice 0 - 3,15 mm
Spotřeba při vrstvě 1 mm 1.6 kg / m²
Pevnost v tlaku min. 2,5 MPa
Spotřeba záměsové vody 25kg / 4 l / bal.
40kg / 6,5 l / bal.

Kód produktu: 0921

KVK Zdicí malta 10 MPa se zimní přísadou
 • určena pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z běžných zdicích materiálů (plných i lehčených cihel, cihelných bloků, tvárnic, apod.), kde je požadovaná pevnost v tlaku min. 10 MPa
 • použitelná také jako postřik pod jádrové omítky
 • použitelná při nočních poklesech teplot do -5°C, za předpokladu dodržení předepsaných podmínek
Detail produktu
Zrnitost Dětmarovice 0 - 3,15 mm
Kunčice nad Labem, Košťany 0 - 2,5 mm
Spotřeba při vrstvě 1 mm 1.6 kg / m²
Pevnost v tlaku min. 10 MPa
Spotřeba záměsové vody 40kg / 5 l / bal.

Kód produktu: 0920

KVK Zdicí malta 10 MPa
 • určena pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z běžných zdicích materiálů (plných i lehčených cihel, cihelných bloků, tvárnic, apod.), kde je požadovaná pevnost v tlaku min. 10 MPa
Detail produktu
Zrnitost Kunčice nad Labem, Košťany 0 - 2,5 mm
Dětmarovice 0 - 3,15 mm
Spotřeba při vrstvě 1 mm 1.6 kg / m²
Pevnost v tlaku min. 10 MPa
Spotřeba záměsové vody 25kg / 3,2 l / bal.
40kg / 5 l / bal.

Kód produktu: 0990

KVK Thermomalta zdicí 5 MPa
 • pro zdění thermoizolačních zdicích materiálů
 • tepelná vodivost max. 0,25 W.m-1.K-1 – nevytváří tepelné mosty a výrazně zvyšuje tepelný odpor systému zdiva
 • volně ložená směs se dodává pouze do vzdálenosti 150 km od provozovny Košťany
Detail produktu
Zrnitost 0 - 1 mm
Spotřeba při vrstvě 1 mm 0.75 kg / m²
Pevnost v tlaku min. 5 MPa
Spotřeba záměsové vody 13 l / bal.

Kód produktu: 0561

KVK Poro Kleber - bílý
 • zdicí malta pro přesné zdění tepelně izolačních pórobetonových tvárnic
Detail produktu
Zrnitost 0 - 0,6 mm
Spotřeba při vrstvě 1 mm 2.8 kg / m²
Pevnost v tlaku min. 5 MPa
Spotřeba záměsové vody 6 l / bal.

Kód produktu: 0560

KVK Poro Kleber
 • zdicí malta pro přesné zdění tepelně izolačních pórobetonových tvárnic
Detail produktu
Zrnitost 0 - 0,6 mm
Spotřeba při vrstvě 1 mm 2.8 kg / m²
Pevnost v tlaku min. 5 MPa
Spotřeba záměsové vody 6 l / bal.