Společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. je tradičním českým výrobcem stavebních hmot a materiálů, který navazuje na dlouholetou tradici podkrkonošské těžby vápenců a výrobků z nich. Původní vápenka a mlýnice vápenců umístěna v provozu Kunčice nad Labem se změnila na moderní závod s výrobou suchých omítkových a maltových směsí, stavební chemie, mletých vápenců, mletých dolomitů, drceného a tříděného kameniva. Další výrobní provozy se nacházejí v severních Čechách a na severní Moravě.

V roce 2017 se stala skupina KVK Holding a.s. součástí společnosti Sika. Sika je světový výrobce stavební a průmyslové chemie a stavebních hmot. Je významným dodavatelem materiálů a surovin pro stavebnictví, strojírenství a automobilový průmysl. Společnost byla založena v roce 1910 se sídlem v Baar ve Švýcarsku. V současné době zaměstnává na svých pobočkách v 100 zemích světa více než 18 000 zaměstnanců.