Výrobní provoz Kunčice n.L.

Ve výrobním závodě v Kunčicích nad Labem jsou vyráběny suché omítkové a maltové směsi. Dále je zde zpracováván vápenec z lomu v Černém Dole, ze kterého jsou vyráběny a distribuovány mleté vápence a vápencové drtě.

 

Kontakty

Tel: +420 499 455 208, +420 499 455 212
Fax: +420 499 455 112
E-mail: obchod@kvk.cz

 

Vedoucí provozu

Vlastimil Bartoš

 

Umístění

 • Závod se nachází v k.ú. obce Kunčice nad Labem v krkonošském podhůří.

 

Výrobní kapacita mlýnice

 • 150 tisíc tun ročně

 

Výrobní sortiment

Suché maltové a omítkové směsi:

 • volně ložené do autocisteren a mobilních sil
 • balené na paletách a foliované, v pytlích o hmotnosti 25 a 40 kg

Vápence mleté:

 • velmi jemně mleté, druh č. 7 (druh B) a 10, třída V-VI
 • volně ložené do autocisteren a železničních vozů RAJ
 • druh č. 10 i balený na paletách a foliovaný, pytle o hmotnosti 40 kg

Vápnitý dolomit:

 • velmi jemně mletý, druh č. 8, třída V, druh B
 • balený na paletách a foliovaný, pytle o hmotnosti 40 kg

Vápencové drtě:

 • frakce o zrnitostech od 1,1 do 4 mm
 • balené na paletách, pytle o hmotnosti 25 kg
 • volně ložené
 • frakce o zrnitosti 0/16 mm a 0/63 mm volně ložené

Bílé vápno hašené CL - 90 S balené na paletách v pytlích o hmotnosti 30 kg

 

Zpracovávaný materiál:

 • Vápenec (krystalický uhličitan vápenatý)

 

Hlavní využití vápenců a dolomitů: Mleté:

 • Přírodní hnojivo
 • Neutralizace půd
 • Minerální krmivo
 • Plnivo do dlažeb a keramických obkladaček
 • Plnivo do asfaltových směsí
 • Plnivo do tmelů a spárovacích hmot
 • Odsíření elektrárenských plynných zplodin

 

Drcené:

 • Minerální krmivo
 • Zásypy a zpevnění komunikací

 

Doprava

 • Auta, autocisterny, železniční vozy RAJ

 

Expedice

Pondělí - Pátek

 • 6.00 - 18.00 hod.
 • 7.00 - 15.00 hod. nakládka frakce 0/16mm a 0/63mm

 

Dopravní trasa na provoz

 • Od Hostinného směr Kunčice – Vrchlabí, od Dolní Branné směr Hostinné. Od Vrchlabí směr Hostinné.