KVK- oznámení o používání zásad souborů cookie

Datum poslední revize: Cerven 2020

Toto Oznámení o používání zásad souborů cookie popisuje, jak Krkonošské vápenku Kunčice a.s., Kunčice nad Labem č.p. 150, CZ-543 71 Kunčice nad Labem („my“ nebo „nás“) používá soubory cookie a obdobné technologie za účelem shromažďování a uchovávání informací během vaší návštěvy našich webových stránek. Více informací o tom, jak vaše údaje zpracováváme, včetně informací o vašich právech, najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

1. Co jsou soubory cookie a jaké údaje shromažďují?

Když navštívíte naše webové stránky nebo si zobrazíte naše služby online, můžeme vám my nebo autorizovaná třetí strana poslat soubor cookie. Cookie jsou malé textové soubory, které lze uložit do vašeho zařízení. Když navštívíte webovou stránku, soubor cookie, který je uložen ve vašem zařízení, odešle informaci o návštěvě straně, která cookie uložila. Soubory cookie jsou běžně a často používané na mnoha webových stránkách. Každý soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které byl odeslán, svou „životnost“ a často IP adresu nebo jiné jedinečné číslo zařízení, a může tudíž obsahovat osobní údaje, jako jsou např. informace týkající se identifikované nebo neidentifikovatelné fyzické osoby.

2. Relační a permanentní soubory cookie

Naše webové stránky mohou do vašeho zařízení umístit relační a permanentní soubory cookie. Rozdíl mezi těmito soubory cookie spočívá především v délce jejich životnosti. Relační soubory cookie obvykle trvají po dobu, po kterou používáte svůj internetový prohlížeč nebo jeho relaci. Jakmile relaci ukončíte, platnost těchto souborů cookie vyprší. Permanentní soubory cookie, jak už naznačuje název, jsou permanentní a zůstanou aktivní i poté, co prohlížeč zavřete. Zajišťují například rychlejší a pohodlnější přístup k našim webovým stránkám.

3. Jaké jsou typy souborů cookie, jejich účel a jejich právní základ?

Používáme několik typů souborů cookie:

  • Nezbytně nutné soubory cookie: Nezbytně nutné soubory cookie jsou vyžadovány pro prohlížení webové stránky a využívání funkcí této stránky. Pokud tyto nutné soubory cookie deaktivujete, bude to mít vliv na fungování webové stránky. Právním základem pro shromažďování údajů pomocí nezbytně nutných souborů cookie je plnění smlouvy (Čl. 6 (1) písm. b GDPR) (pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu o používání webové stránky) nebo legitimní zájmy nás nebo třetích stran (Čl. 6 (1) písm. f GDPR), jako je např. poskytování fungující webové stránky. Více informací o balančním testu je k dispozici na požádání.
  • Výkonové soubory cookie: Výkonové soubory cookie nám umožňují shromažďovat údaje o používání a účelu používání webové stránky jednotlivými uživateli. Jedná se o údaje o tom, zda uživatel již webovou stránku navštívil, dále o webové stránce, ze které uživatel přišel, a celkové používání stránky a preferované oblasti uživatelů, což nám umožňuje zlepšovat výkonnost webové stránky a spokojenost uživatelů s jejím používáním. Právním základem pro shromažďování údajů pomocí výkonových souborů cookie je váš souhlas (Čl. 6 (1) písm. a GDPR).
  • Funkční soubory cookie: Funkční soubory cookie nám umožňují uchovávat vaše výběry a nastavení (např. jazyk, oblast, velikost písma, typ písma). Pokud funkční soubory cookie deaktivujete, může to mít vliv na fungování webové stránky. Právním základem pro shromažďování údajů pomocí funkčních souborů cookie je váš souhlas (Čl. 6 (1) písm. a GDPR).
  • Cílené/reklamní soubory cookie: Cílené/reklamní soubory cookie nám umožňují analyzovat účinnost našich marketingových aktivit a poskytovat cílenou reklamu, která bude odpovídat vašim zájmům. Pokud tyto soubory cookie deaktivujete, nebudete získávat obsah odpovídající vašim zájmům. Právním základem pro shromažďování takovýchto údajů pomocí cílených/reklamních souborů cookie je váš souhlas (Čl. 6 (1) písm. a GDPR).

 

4. Soubory cookie první strany a třetí strany

Naše webové stránky mohou umístit soubory cookie první strany a umožnit třetím stranám umístění souborů cookie na vaše zařízení. Rozdíl mezi soubory cookie první strany a cookie třetí strany spočívá v úrovni kontroly strany, která soubory cookie spravuje. Soubory cookie první strany jsou soubory, které jsou typické pro webovou stránku, která je vytvořila. Jejich používání nám umožňuje poskytovat efektivní služby a sledovat vzorce chování návštěvníků webové stránky. Soubory cookie třetí strany jsou na vaše zařízení umisťovány třetí stranou (tj. ne námi). Přestože můžeme povolit třetím stranám přístup k webové stránce za účelem umístění těchto souborů cookie do zařízení uživatelů, nemáme kontrolu nad údaji, které tyto soubory cookie shromažďují, ani k těmto údajům nemáme přístup. Veškeré tyto údaje jsou kontrolovány příslušnou třetí stranou a podléhají oznámení o ochraně osobních údajů této třetí strany. Právní základ pro shromažďování údajů pomocí cookies třetí strany závisí na typu souboru cookie, viz výše.

5. Soubory cookie používané na našich webových stránkách

Soubory cookie, které používáme na našich webových stránkách, jsou podrobně popsány v našem Nastavení souborů cookie. Najdete zde název cookie, soubor(y), vysvětlení, životnost, typ cookie, příjemce a příslušné zabezpečení, jeli zavedeno.

6. Odvolání souhlasu, zákaz souborů cookie, nastavení prohlížeče

Pokud jste poskytl(a) souhlas, můžete jej kdykoli odvolat s budoucí platností, a to prostřednictvím našeho Nastavení souborů cookie. Takovéto odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které se uskutečnilo před odvoláním souhlasu.
Používání jednotlivých typů souborů cookie a obdobných technologií si můžete rovněž nastavit v našem Nastavení souborů cookie.
Většina webových prohlížečů nicméně umožňuje obdobnou kontrolu většiny souborů cookie v rámci nastavení prohlížeče. Používání souborů cookie můžete zakázat výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči. V prohlížeči můžete také odstranit již existující soubory cookie.
Upozorňujeme, že pokud odvoláte svůj souhlas nebo zakážete soubory cookie, nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek. Budete mít například omezený přístup k některým oblastem nebo budete přesměrováni jinam.

7. Kontaktujte nás

Chcete-li více informací o našem používání souborů cookie a obdobných technologií a další informace o zpracování vašich osobních údajů, navštivte Ochrana osobních údajů nebo nás kontaktujte na:

KRKONOŠSKÉ VÁPENKY KUNČICE, A.S.
Kunčice nad Labem č.p. 150
543 71 Kunčice nad Labem

[email protected]