Společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

Naše společnost je známým výrobcem stavebníc materiálů, který navazuje na dlouholetou podkrkonošskou tradici těžby vápenců a výrobků z nich. Z původní vápenky a mlýnice vápenců umístěných v provozu Kunčice nad Labem se změnily v moderní závod s výrobou mletých vápenců, mletých dolomitů a drceného a tříděného kameniva s výrobními provozy v Kunčicích nad Labem, Černém Dole, Vrchlabí a Horním Lánově. Prvotním cílem naší společnosti je poskytovat našim zákazníkům kvalitní výrobky na vysoké technické úrovni, proto jsou všechny naše výrobky testovány a certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha. Na základě zavedeného a uplatňovaného integrovaného systému řízení jsme držiteli certifikátu vydaného na základě ČSN ISO 9001:2008 a certifikátu výrobce bezpečných krmiv dle standardu GMP+ .Při naší činnosti nezapomínáme na ochranu životního prostředí, o čemž svědčí v roce 2008 vydaný certifikát dle ČSN ISO 14001:2004.

 

Historie společnosti

Společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a. s. je českým výrobcem stavebních  materiálů, který navazuje na dlouholetou několik století trvající podkrkonošskou tradici těžby vápenců a výrobků z nich. Původní vápenka a mlýnice vápenců v Kunčicích nad Labem byla postavena již na přelomu 50. a 60. let minulého století a do provozu byla uvedena v roce 1963. Její umístění v obci Kunčice nad Labem přímo souviselo s výskytem vápencových ložisek v blízkém okolí.

Vlastní závod zprvu tvořil provoz v Kunčicích nad Labem s výrobou vápna, vápenného hydrátu a mletých vápenců, lomy Strážné a Černý Důl a mlýnice vápenců ve Vrchlabí. O 20 let později bylo do majetkové podstaty závodu začleněno ložisko Horní Lánov s těžbou dolomitu a výrobou drceného a tříděného kameniva. K dalšímu rozšíření, v té době již akciové společnosti, došlo v letech 1999 a 2002 a to o provozy na výrobu suchých omítkových a maltových směsí v Košťanech a Dětmarovicích. Tato výroba byla v roce 2020 ukončena. V dnešní době jsou Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. moderní společností, která v provozech Kunčice nad Labem, Černý Důl, Horní Lánov a Vrchlabí vyrábí široké portfolio mletých vápenců a dolomitů a tříděného kameniva. Krkonošské vápenky Kunčice, a. s. jsou od roku 2017 součástí švýcarské společnosti Sika AG, významného světového výrobce stavební chemie.

 

Systém řízení

Systém řízení společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. je integrální součástí systému řízení společnosti Sika CZ, s.r.o. Společnost Sika CZ, s.r.o. má vybudovaný certifikovaný systém řízení splňující požadavky norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, který navazuje na sdílené hodnoty korporace Sika.
Systém řízení se vztahuje na:

 • všechny členy skupiny Sika CZ,
 • všechny výrobní lokality, pracoviště i zaměstnance,
 • všechny produkty a služby vyráběné a poskytované skupinou Sika CZ,
 • všechny procesy a činnosti potřebné k výrobě a poskytování produktů a služeb

 

Základní myšlenky přístupu ke kvalitě, životnímu prostředí a zaměstnancům vyjadřuje Politika kvality, environmentu a BOZP vyhlášená vedením společnosti.
Každoročně vedení společnosti vyhlašuje cíle v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, které navazují na tuto politiku a korporátní strategii Sika.
Společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. je zároveň držitelem certifikace GMP+  Výroba krmných složek.

Zásady zajištění bezpečnosti krmiv ke stažení zde:

Lanová dráha

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. se mohou pochlubit jedním primátem – provozují nejdelší nákladní lanovou dráhu ve střední Evropě. Lanová dráha byla postavena v letech 1959 až 1963 za účelem dopravy kusového vápence z lomu Černý Důl do provozu Kunčice nad Labem.

Nákladní lanová dráha je založena na dvoulanovém systému nosných a nekonečného tažného lana. Vozíky, kterých je na trase lanové dráhy 250 se pohybují po nosném laně a pomocí upínacího zařízení jsou připnuty k obíhajícímu tažnému lanu.

Celá trasa lanové dráhy je z důvodu snadnější údržby a výměny jednotlivých nosných lan rozdělena do osmi úseků, jednotlivé úseky jsou napínány pomocí tzv. napínacích stanic. Na celé trase je umístěno celkem 49 podpěr.

Lanová dráha je spádová, využívá výškový rozdíl mezi Černým Dolem a Kunčicemi nad Labem. K jejímu uvedení do pohybu musí být na tzv. plné straně plné vozíky. Po rozjetí lanové dráhy začne plná strana „přetahovat“ prázdnou stranu a tím umožní pohyb prázdných vozíků směrem k Černému Dolu. Elektromotor, který lanovou dráhu uvádí do pohybu potom vykonává funkci brzdy při současné výrobě elektrické energie pro část provozního zařízení lomu Černý Důl.

Za jednu pracovní směnu se tak způsobem šetrným k životnímu prostředí přepraví cca 800 tun kusového vápence pro výrobu mletých vápenců a maltových směsí.

Technické údaje lanové dráhy

 • Jmenovité dopravované množství 100 t/hod.
 • Délka dráhy 8.350,39 m
 • Jmenovitá provozní rychlost 3,15 m/s
 • Revizní provozní rychlost 1,00 m/s
 • Vzdálenost vozů na trati 60 - 63 m
 • Časový interval mezi vozy 19 - 20 s
 • Počet vozů v provozu dráhy 250 - 260
 • Užitečné zatížení vozu 700 - 750 kg
 • Hmotnost prázdného vozu 450 kg
 • Hmotnost plného vozu 1 200 kg
 • Poháněcí motor - výkon 130 kW
 • Poháněcí motor - typ MAO 315 - M6
 • Motor pro revizní jízdu - výkon 22 kW
 • Motor pro revizní jízdu - typ PPOV 6200 L 06
Realizované projekty podpořené z fondů EU


Modernizace a rekonstrukce tepelného zdroje včetně souvisejících rozvodů plynu a tepla ve společnosti Krkonošské vápenky Kunčice , a.s., provoz Kunčice nad Labem
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO