Historie společnosti

Společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a. s. je českým výrobcem stavebních hmot a materiálů, který navazuje na dlouholetou několik století trvající podkrkonošskou tradici těžby vápenců a výrobků z nich. Původní vápenka a mlýnice vápenců v Kunčicích nad Labem byla postavena již na přelomu 50. a 60. let minulého století a do provozu byla uvedena v roce 1963. Její umístění v obci Kunčice nad Labem přímo souviselo s výskytem vápencových ložisek v blízkém okolí.

Vlastní závod zprvu tvořil provoz v Kunčicích nad Labem s výrobou vápna, vápenného hydrátu a mletých vápenců, lomy Strážné a Černý Důl a mlýnice vápenců ve Vrchlabí. O 20 let později bylo do majetkové podstaty závodu začleněno ložisko Horní Lánov s těžbou dolomitu a výrobou drceného a tříděného kameniva.  K dalšímu rozšíření, v té době již akciové společnosti, došlo v letech 1999 a 2002 a to o provozy na výrobu suchých omítkových a maltových směsí v Košťanech a Dětmarovicích. V dnešní době jsou Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. moderní společností, která v provozech Kunčice nad Labem, Černý Důl, Dětmarovice, Košťany, Kunčice nad Labem, Lánov a Vrchlabí vyrábí široké portfolio stavebních materiálů, stavební chemie, mletých vápenců a dolomitů a tříděného kameniva.

Z našeho motta "KVK - stavební materiál na rovinu" je zřejmé, co od nás můžete očekávat - kvalitní výrobky, korektní jednání a individuální přístup ke každému zvás.

Krkonošské vápenky Kunčice, a. s. dohromady se společností KVK PARABIT, a. s. výrobcem hydroizolačních asfaltových pásů a polystyrenových izolací, tvoří skupinu KVK Holding a. s.