Lom Černý důl 

V lomu Černý Důl je těžen vápenec, který je unikátní lanovou dráhou dopravován do závodu v Kunčicích nad Labem. Zde je zpracováván pro výrobu suchých omítkových a maltových směsí a také rozemílán na jednotlivé druhy vápenců a dále distribuován.

 

Kontakty na provoz:

Vedoucí provozu:

Rastislav Reguli

  • Tel.: +420 737 202 173
  • email: reguli@kvk.cz

 

Expediční doba

duben - říjen                       

  • 6:00 – 14:00 hod. pondělí až pátek

listopad - březen                                     

  • 7:00 – 15:00 hod. pondělí až pátek 

Příjezd a nakládku ohlásit alespoň 1 den dopředu.                     

  • tel.: +420 737 202 173

Veškeré požadavky pro nakládku mimo výše uvedené expediční doby nebudou bez předchozí domluvy akceptovány.

 

Dopravní trasa na provoz

Ze silnice I. třídy Vrchlabí – Trutnov odbočit v obci Čistá v Podkrkonoší na Černý Důl směrem Jánské Lázně. V obci Černý Důl na náměstí odbočka vlevo s označením "KVK lom Černý Důl".