Lanová dráha

 Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. se mohou pochlubit jedním primátem – provozují nejdelší nákladní lanovou dráhu ve střední Evropě. Lanová dráha byla postavena v letech 1959 až 1963 za účelem dopravy kusového vápence z lomu Černý Důl do provozu Kunčice nad Labem.

Nákladní lanová dráha je založena na dvoulanovém systému nosných a nekonečného tažného lana. Vozíky, kterých je na trase lanové dráhy 250 se pohybují po nosném laně a pomocí upínacího zařízení jsou připnuty k obíhajícímu tažnému lanu.

Celá trasa lanové dráhy je z důvodu snadnější údržby a výměny jednotlivých nosných lan rozdělena do osmi úseků, jednotlivé úseky jsou napínány pomocí tzv. napínacích stanic. Na celé trase je umístěno celkem 49 podpěr.

Lanová dráha je spádová, využívá výškový rozdíl mezi Černým Dolem a Kunčicemi nad Labem. K jejímu uvedení do pohybu musí být na tzv. plné straně plné vozíky. Po rozjetí lanové dráhy začne plná strana „přetahovat“ prázdnou stranu a tím umožní pohyb prázdných vozíků směrem k Černému Dolu. Elektromotor, který lanovou dráhu uvádí do pohybu potom vykonává funkci brzdy při současné výrobě elektrické energie pro část provozního zařízení lomu Černý Důl.

Za jednu pracovní směnu se tak způsobem šetrným k životnímu prostředí přepraví cca 800 tun kusového vápence pro výrobu mletých vápenců a maltových směsí.

 

Technické údaje lanové dráhy  
Jmenovité dopravované množství 100 t/hod.
Délka dráhy 8.350,39 m
Jmenovitá provozní rychlost 3,15 m/s
Revizní provozní rychlost 1,00 m/s
Vzdálenost vozů na trati 60 - 63 m
Časový interval mezi vozy 19 - 20 s
Počet vozů v provozu dráhy 250 - 260
Užitečné zatížení vozu 700 - 750 kp
Hmotnost prázdného vozu 450 kg
Hmotnost plného vozu 1 200 kg
Poháněcí motor - výkon 130 kW
Poháněcí motor - typ MAO 315 - M6
Motor pro revizní jízdu - výkon 22 kW
Motor pro revizní jízdu - typ PPOV 6200 L 06