O firmě

Společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. je známým výrobcem stavebních hmot a materiálů, který navazuje na dlouholetou podkrkonošskou tradici těžby vápenců a výrobků z nich. Z původní vápenky a mlýnice vápenců umístěných v provozu Kunčice nad Labem se změnily v moderní závod s výrobou suchých omítkových a maltových směsí, stavební chemie, mletých vápenců, mletých dolomitů a drceného a tříděného kameniva s výrobními provozy v severních a východních Čechách a na severní Moravě.

Prvotním cílem naší společnosti je poskytovat našim zákazníkům kvalitní výrobky na vysoké technické úrovni, proto jsou všechny naše výrobky testovány a certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha. Na základě zavedeného a uplatňovaného integrovaného systému řízení jsme držiteli certifikátu vydaného na základě ČSN ISO 9001:2008 a certifikátu výrobce bezpečných krmiv dle standardu GMP+B2. 

Při naší činnosti nezapomínáme na ochranu životního prostředí, o čemž svědčí v roce 2008 vydaný certifikát dle ČSN ISO 14001:2004.

Z našeho motta „KVK – stavební materiál na rovinu“ je zřejmé, co od nás můžete očekávat – kvalitní výrobky, korektní jednání a individuální přístup ke každému z Vás.