Výrobní provoz Černý Důl

V lomu Černý Důl je těžen vápenec, který je unikátní lanovou dráhou dopravován do závodu v Kunčicích nad Labem. Zde je zpracováván pro výrobu SOMS a také rozemílán na jednotlivé frakce a dále distribuován.

 

Kontakty

Tel.: +420 737 202 173

 

Vedoucí provozu

Rastislav Reguli

 

Umístění

 • Západně od obce Černý Důl a patří do krkonošsko – jizerského krystalinika ve fylitové sérii: Lom se nachází v k.ú. obce Černý Důl v krkonošském podhůří ve výšce 600 m.n.m.

 

Těžený materiál

 • Krystalický vápenec

 

Barva

 • Bílá, narůžovělá, místy šedavá

 

Stáří horniny

 • Silur

 

Výroba

 • 150 tisíc tun ročně

 

Výrobní sortiment

 • Kusový vápenec 125/300 mm (hrubé kamenivo)
 • Štěrkodrť frakce 0/45 mm
 • Polotovar 0/200 mm určený pro provoz Kunčice nad Labem

 

Hlavní využití

 • Další zpracování a použití pří výrobě SOMS, drtí a mletých vápenců
 • Úprava terénu, zásypy
 • Lesní cesty
 • Vodohospodářské stavby
 • Výstavba komunikací

 

Doprava

 • Auta

 

Expedice

Pondělí - pátek

 • duben - září: 6.00 - 14.00 hod.
 • říjen - březen: 7.00 - 15.00 hod.

 

Dopravní trasa na provoz

 • Ze silnice I. třídy Vrchlabí – Trutnov odbočit v obci Čistá v Podkrkonoší na Černý Důl směrem Jánské Lázně. V obci Černý Důl na náměstí odbočka vlevo s označením "KVK lom Černý Důl".