Výrobní provoz Horní Lánov

V lomu v Horním Lánově je těžen vápnitý dolomit, který je přímo drcen na kamenivo o různé zrnitosti. Část produkce je převážena do Mlýnice Vrchlabí a dále zpracovávána na velmi jemně mleté vápnité dolomity.

 

Kontakty

Tel: +420 499 455 462
Fax: +420 499 455 460

 

Vedoucí provozu

Kvapil Jakub

 

Umístění

 • SV okraj Českého masívu. Patří do krkonošsko - jizerského krystalinika ve fylitové sérii. Lom se nachází v k.ú. obce Horní Lánov v krkonošském podhůří ve výšce 520 m.n.m.

 

Těžený materiál

 • Krystalický vápnitý dolomit, dolomit

 

Barva

 • Světle růžová až šedá, místy bílá

 

Stáří horniny

 • Silur

 

Výroba

 • 450 tisíc tun ročně

 

Výrobní sortiment

 • Vápnitý dolomit drcený, hořečnatovápenaté hnojivo
 • DK frakce 0/4 mm
 • HDK frakce 2/5 mm
 • HDK frakce 4/8 mm
 • HDK frakce 8/11 mm
 • HDK frakce 8/16 mm
 • HDK frakce 12/22 mm
 • HDK frakce 16/32 mm
 • Směs drceného kameniva frakce 0/32 mm
 • Hrubé kamenivo
 • Polotovar pro mlýnici ve Vrchlabí

 

Hlavní využití

 • Chemicky vyvážené hnojivo
 • Úprava terénu, zásypy
 • Prolévané vrstvy asfaltových vozovek
 • Výroba asfaltových a betonových směsí
 • Zimní posyp vozovek
 • Spodní vrstvy asfaltových vozovek
 • Výroba betonu
 • Pod zámkovou dlažbu
 • Terasové výrobky

 

Poznámka

Mletý vápnitý dolomit je vynikající přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku a hořčíku, které jsou nezbytné pro zdárný růst rostlin. Svou přítomností v půdě zvyšuje množství mikroorganismů a eliminuje vliv kysele působících hnojiv, např. síranu amonného.

 

Doprava

 • Auty

 

Expedice

 • Pondělí - pátek: 6.00 - 14.00 hod

 

Dopravní trasa na provoz

Ze silnice I. třídy Vrchlabí – Trutnov odbočit v obci Prostřední Lánov na Horní Lánov směrem Dolní Dvůr a po 1,5 km odbočka vpravo s označením „KVK lom Lánov“.